Ilmoittautuneet:

Timo Loimaranta
Eero Puska
Tuomas Lehti
Joakim Wasén
Mikko Pajunen

Santeri Sundelin
Toni Gustafsson
Erkka Yli-Juoni
Jere Haavisto
Mikko Kuusiluoma

Väinö Kuronen
Santeri Kivimäki (MV)
Juuso Jyrkkiö
Pasi Vilen 
Roni Hohtari

Matias Lind
Tuomas Puisto
Tuomas Salonen
Jaakko Kivitie
Aki Hugg

Markus Pohjantähti
Jere Aho (MV)
Sami Rautalahti
Roy Tuomi
Patrik Sammalisto

Samuli Kivelä
Jussi Raikkerus
Niko Turpeinen
Juhapekka Hirvimäki
Juha Lahti

Kai Hautaoja
Ville Saarenmaa
Jalmari Jokinen
Antti Pajunen
Nico Starck

Tuomo Santala
Niko Holmi (MV)
Leo Saarinen
Juuso Sulin
Jussi-Artturi Koskinen

Joona Huunanmaa
Kaj Kauras (MV)
Tino Nurmi (MV)
Mikko Kauppi
Otto Koskinen

Jesse Nurmela
Jussi Männistö
Arttu Hynnä
Heikki Niekkamaa
Ilkka Seppä 

Ville Korhonen
Jani Raitanen
Nico Smedroos
Jarkko Laine
Tomi Haapaporras

Rami Prokki
Ari Wiksten (MV)
Petri Honkanen
Marko Kukkasmäki
Kimmo Lundgren (MV)

Sami Heino
Oskari Rossi
Markus Ketola (MV)
Arto Kauppinen
Lauri Marjaniemi

Santeri Järvinen
Jaakko Pajarinen
Ville Leppänen (MV)
Jaakko Laaksila
Jussi Järvenranta

Nicolas Hintsa
Ville Salminen
Petri Stenroos
Marko Lukkala
Tuomo Hakanen

Ville Tamminen (MV)
Anssi Alanen
Konsta Merisalo (MV)
Jani Tuominen
Riku Pihlainen

Olli Honkanen
Riku Vatunen
Tommi Raitanen
Santeri Siirtola
Juha Heino

Simo Santavirta
Tuomas Laine
Jani Viitaniemi
Ari-Matti Huuhka
Niko Saarni (MV)

Samuli Kari
Mikko Ryynänen
Juuso Saarinen
Nico Martin
Petteri Laakso

Miko Lehtinen
Jussi Ruohola
Toni Lehto
Juuso Virta
Jaakko Savolainen

Aki Saarni
Santeri Tuomisto

Ilmoittaudu mukaan täältä: Ilmoittautuminen
Maailmaturnaus pidättää oikeuden muutoksiin.
(c) Maailmaturnaus 2020